تهیه کلیم پکیج،امور پیمان و دفتر فنی

تهیه کلیم پکیج،امور پیمان و دفتر فنی

گروه عمران و معماری مثبت1 ، آمادگی خود را جهت همکاری در موارد زیر اعلام می دارد:

1- کنترل فعالیت های مربوط به برنامه زمانبندی و بهنگام نمودن آنها

2- کنترل مصالح ورودی به کارگاه، انبار و ....

3- کنترل صورت وضعیت کارکردهای شرکت و پیمانکاران جزء

4- کنترل تاخیرات به وجود آمده و مستندسازی آنها

5- طرح ادعا و تهیه کلیم پکیج و پیگیری و دفاع تا حصول نتیجه

6- کنترل هزینه ها و مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های پیش بینی شده( آیتم های زیان ده و سود ده )

7- کنترل صورت مجالس ، دستورکارها و چک لیست ها و پیگیری اخذ مصوبات آنها از مشاور و یا کارفرما

8- کنترل وظایف دفتر فنی در حوزه مستند سازی ها، گزارشات و مکاتبات

9- کنترل عملیات اجرایی بازبینی و یا اصلاح روش های اجرایی

10- کنترل کمی و کیفی عملیات اجرایی

11- کنترل عوامل مختلف در منابع انسانی به جهت بررسی راندمان وبهره وری آنها در بخش های مختلف پروژه

12- تشکیل جلسات هماهنگی با نظارت، مشاور و کارفرما و اخذ صورت جلسات مورد نیاز پروژه

13- پیگیری مستمر در خصوص مصوبات جلسات با کارفرما و مشاور

14- پیگیری مطالبات مالی پروژه از ذی حسابی کارفرما

15- شرکت در جلسات هماهنگی و مستمر سرپرست کارگاه یا گروه های اجرایی و پیمانکاران جزء

16- بررسی مشکلات مختلف پروژه از قبیل مشکلات قراردادی اجرایی، حوادث قهریه، معارض موجود، نبود و یا عدم تامین به موقع مصالح و مطالبات مالی پروژه و ....که ناشی از عدم قصور پیمانکار است.

17- تهیه و تنظیم ادعاهای شرکت در ارتباط با مشکلات ناشی از عدم قصور پیمانکار و پیگیری آنها

18- ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات ایجاد شده در مسیر انجام پروژه

19- بررسی امکان روشهای مهندسی ارزش تهیه برآوردهای مالی و زمانی و ارائه طرح توجیهی به کارفرما و مشاور جهت جایگزینی با روش های موجود

20- بررسی و تامین امکانات و تسهیلات رفاهی آموزشی و چند رسانه های برای پرسنل کارگاه ( در حد امکانات کارگاه)

21- بررسی افزایش 25% مقادیر پروژه و کارهای جدید

22- ارائه برآورد و آنالیز قیمت های جدید به مشاور و پیگیری اخذ مصوبات آنها

23- بررسی لزوم تشکیل کمیسیون طبقه بندی خاک جهت تعیین درصد سنگ عملیات خاکی و سنگی

24- پیگیری تشکیل کمیسیون پیش راه اندازی و اخذ مصوبه ابلاغ آن

25- پیگیری تشکیل کمیسیون رفع نواقص و اخذ مصوبه ابلاغ آن

26- پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل موقت واخذ مصوبه ابلاغ آن

27- پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل قطعی واخذ مصوبات ابلاغ آن

28- ارسال صورت وضعیت قطعی و جمع آوری کلیه مستندات جهت دفاع از ادعاها تا حصول نتیجه و پیگیری مصوبه آن

29- پیگیری استرداد ضمانت نامه ها و سایر سپرده ها. به طور کلی اعزام تیم مهندسین متناسب با موضوع مورد نظر به محل و تهیه مستندات مهندسی از جزئی ترین مسائل مهندسی (ریزمتره، آنالیز بها، تهیه صورتجلسات، لایحه تعدیل، لایحه ضرر و زیان و ...) تا تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت توافق و نهایتا اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری در محاکم قضایی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات جهت حصول مطالبات پیمانکار.

 

      تماس مستقیم

 

 

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.