برج باغ فرهنگسرا

برج باغ فرهنگسرا

پروژه 24 واحدی شرکت تعاونی مسکن در خیابان فرهنگسرا در شرق تهران

این پروژه 8 طبقه مسکونی و یک طبقه تجاری و دو طبقه منفی برای پارکینگ و به صورت برج باغ طراحی و به طور کامل اجرا گردید .این ساختمان در چهار طرف نمای سیمان بری مطابق بودجه و سلیقه کارفرما طراحی و با کیفیتی بسیار بالاتر از میانگین منطقه به انجام رسید .

 

  تماس مستقیم

در تماس باشید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.